YENİ NESİL KUANTUM ENERJİ DENGELEME CİHAZI QUEST 9 İLE SPORCULAR İÇİN PERFORMANSI GELİŞTİRME

Yeni Nesil Kuantum Enerji Dengeleme Cihazı QUEST 9; fiziksel, ruhsal ve mental bedenlerimiz tarafından elektromanyetik olarak sergilenen stres kaynakları ve strese karşı tepkilerin tespiti ve azaltılmasını amaçlayan ve gerek dengelenme gerekse spor performansı geliştirmede uygulamaları olan teknoloji harikası bir metodoloji sunmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Bireysel veya takım sporu yapan tüm sporcular
 • Spor Kulüpleri
 • Takımlar
 • Antrenörler

Bir sporcunun veya dahil olduğu takımın şampiyonluğa ulaşmasında gerekli olan özelliklerden eğitim ve deneyimin yanı sıra en önemli diğer özellikler;

 • Motivasyon - sporcunun kendisi ve takımı için hedefe ulaşma isteği
 • Beceri - sporcunun gelişmesi, yeni beceri ve davranışlar öğrenmesi
 • Kondisyon - bedensel güç, dayanıklılık
 • Denge - fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal denge
 • Takım olarak hareket edebilme – takım bilinci, uyum, bütünlük

Yeni Nesil Kuantum Enerji Dengeleme Cihazı QUEST 9; başarıya ve şampiyonluğa ulaşmak için gerekli tüm bu özelliklerin bir araya gelmesine ve sporcuda açığa çıkmasına yardımcı olur.

YENİ NESİL KUANTUM ENERJİ DENGELEME CİHAZI QUEST 9 İLE KAZANIMLAR;

 • Bedeni doğal yollardan uyararak sporcunun kas ve kondisyon gelişimini artırmaya yardımcı olur.
 • Sporcuların enerji bedeniyle ilgili riskli konularını bularak, önceden önlem almaya yardımcı olur.
 • Yaralanma ve sakatlanmalarda vücudun kendini onarmasına yardımcı olur.
 • Sporcuyu fiziksel, duygusal, mental, ruhsal, sosyal ve çevresel alanlarda bütünsel olarak dengede olmasına yardımcı olur.
 • Zihin-Ruh-Beden birliğinin güçlenmesine yardımcı olur.

Sporculara Yönelik Olarak Yeni Nesil Kuantum Enerji Dengeleme Cihazı QUEST 9 ile Dengelemeye Yardımcı Olunan Bazı Alanlar;

FİZİKSEL

 • Genel fiziksel beden dengelenmesine yardımcı olarak
 • Kas gelişimine yardımcı olarak
 • Kondisyon gelişimine yardımcı olarak
 • Hormonal dengenin oluşmasına yardımcı olarak
 • Doğru beslenmeye yardımcı olarak
 • Vitamin, mineral, amino asit vb. dengesine yardımcı olarak
 • Fiziksel dengenin stabil hale gelmesine yardımcı olarak

DUYGUSAL

 • Duygusal dengenin gelişmesine yardımcı olarak
 • Travmaların çözümlenmesine yardımcı olmak
 • Takım ve Bireysel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olarak
 • Korkuların dengelenmesine yardımcı olarak
 • Endişeler dengelenmesine yardımcı olarak
 • Bağımlılıklar dengelenmesine yardımcı olarak
 • Ego – hırs – kibir dengelenmesine yardımcı olarak
 • Olumsuz huyların dengelenmesine yardımcı olarak
 • Agresifliğin dengelenmesine yardımcı olarak
 • Kontrolsüzlüğün dengelenmesine yardımcı olarak
 • Hırçınlığın dengelenmesine yardımcı olarak
 • Seyirci ile çelişkinin dengelenmesine yardımcı olarak
 • Takım ile çelişkinin dengelenmesine yardımcı olarak
 • Yönetim veya takım arkadaşlarıyla ile olumsuz ilişkinin dengelenmesine yardımcı olarak

MENTAL

 • Öğrenme becerisi ve hızın gelişmesine yardımcı olarak
 • Dikkatin gelişmesine yardımcı olarak
 • Odaklanmanın gelişmesine yardımcı olarak
 • Konsantrasyonun gelişmesine yardımcı olarak
 • Mental kondisyonun gelişmesine yardımcı olarak
 • Hedef – amaç ve kararlılığın gelişmesine yardımcı olarak
 • Güçlü zihnin gelişmesine yardımcı olarak
 • Takımla takım olabilmenin gelişmesine yardımcı olarak
 • Moralin gelişmesine yardımcı olarak
 • Motivasyonun gelişmesine yardımcı olarak
 • Disiplinin gelişmesine yardımcı olarak
 • Özellikle takım oyunlarında taktik ve strateji zekanın gelişmesine yardımcı olarak

RUHSAL

 • İstekli olmanın gelişmesine yardımcı olarak
 • Kendine inancın gelişmesine yardımcı olarak
 • Güçlü hissetmenin gelişmesine yardımcı olarak
 • Kararlı olmanın gelişmesine yardımcı olarak
 • Saygılı olmanın gelişmesine yardımcı olarak

SPOR YARALANMALARINDA YENİ NESİL KUANTUM ENERJİ DENGELEME CİHAZI QUEST 9

Yeni Nesil Kuantum Enerji Dengeleme Cihazı QUEST 9, spor yaralanmalarında dokuların, organların ve kemiklerin dengelenmesine destek vermekte, dolayısı ile sporcunun kısa zamanda eski zindeliğine kavuşmasına ve spor faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olmaktadır. Spor yaralanmalarında Yeni Nesil Kuantum Enerji Dengeleme Cihazı QUEST 9'dan yararlanılabilecek konulardan bazıları:

Spor Yaralanmalarında Enerji Dengeleme ile Destek

 • Sinirsel veya Psikolojik travmaların dengelenmesine yardımcı olması
 • Donma ve soğuğa maruz kalmanın dengelenmesine yardımcı olması
 • Oksijen stimülasyonunun dengelenmesine yardımcı olması
 • Yara onarımının dengelenmesine yardımcı olması
 • Kas rahatlatmasının dengelenmesine yardımcı olması
 • Ağrı dengelenmesine yardımcı olması
 • El ve Göz koordinasyonunun dengelenmesine yardımcı olması
 • Durağan beden enerjisinin dengelenmesine destek olması
 • Düşük Enerjinin yükseltilmesine destek olması
 • Kaslardaki ağrının dengelenmesine destek olur
 • Kaslardaki yaralanmaların dengelenmesine destek olması
 • Lifli Dokunun dengelenmesine destek olması
 • Kaslara detoks için frekans gönderilmesine yardımcı olması