TİTREŞİM TEORİSİ

SCALAR ENERJİ

SCALAR ENERJİ

Maxwell denklemleri, elektrik ve manyetik özelliklerle bu alanların maddeyle etkileşimlerini açıklayan bir settir. Bu dört denklem sırasıyla, elektrik alanın elektrik yükler tarafından oluşturulduğunu (Gauss Yasası), manyetik alanın kaynağının manyetik yük olmadığını, yüklerin ve değişken elektrik alanların manyetik alan ürettiğini (Ampere-Maxwell Yasası) ve değişken manyetik alanın elektrik alan ... Daha fazlası
ORGON ENERJİSİ

ORGON ENERJİSİ

Orgon enerjisi 1930’larda Wilhelm Reich tarafından ortaya atılan evrensel yaşam gücüdür. Reich’ın ölümünden sonra öğrencilerinden biri olan Charles Kelly tarafından son şekli verilen bu Orgon enerjisi kavramı, evrenin sonsuz enerjisi, doğanın yaratıcı temeli olarak tanımlanmıştır. Orgon her an var olan, kütlesiz bir madde, yaşayan enerji olarak görülmektedir. Orgon teorisinde bion adı verilen mikr... Daha fazlası
GEOPATİK STRES

GEOPATİK STRES

Elektromanyetik alan, elektrik yükü olan parçacıkların çevrelerinde yarattıkları ve diğer yüklü parçacıklar üzerinde kuvvet uygulayan bir etkidir; maddeleri oluşturan atomları bir arada tutar, moleküller arasındaki ilişkileri yönetir, tüm kimyasal reaksiyonların oluşması için gereklidir. Elektronların hareketi elektriksel alan yaratır. İletken bir madde içinde meydana gelen elektron akımı, elektri... Daha fazlası
RADIONICS

RADIONICS

Radionics, kaynağını en saf ve en güçlü enerji olan evrensel enerjiden alan doğal bir şifa sistemidir. ... Daha fazlası