STRESİN NEDENLERİ NELERDİR?

Stres, sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

Alerjenler

Aromatik yağlar, otomobil emisyonları, kafein, hayvan kepeği, lateks, nikotin, polen, hava kirliliği, duman, bir takım gıdalar, sigara dumanı, toksik kimyasal artıklar gibi alerjenler ve kişilerde alerjiye yol açan diğer maddeler, vücut fonksiyonlarını ve zihin enerjisini azaltarak rehavete neden olur. Bunun sonucunda savunma sistemi harekete geçer ve stres ortaya çıkar.

Bakteri ve Virüsler

Bakteri ve viral enfeksiyonlar savunma sisteminin etkinliğini azaltır, vücut fonksiyonlarını yavaşlatır ve besin tedarikini azaltarak vücut ve zihin enerjisinin düşmesine ve strese neden olur.

Kimyasallar

Temizlik maddeleri, mantar ilaçları, büyüme hormonları, zirai ilaçlar, böcek ilaçları, boyalar gibi kimyasallar ve sentetik kimyasalların çoğu savunma sistemine saldırır, vücudun nefes ve oksijen alımını ve besin emilimini azaltır; vücudun asit derecesini artırarak strese neden olur.

Sıvı Kaybı

Yetersiz sıvı alımı, aşırı terleme, ishal, aşırı idrara çıkma, çok fazla kahve, gazlı meşrubat veya abur cubur tüketimi vücudun hücre seviyesinde besin ve oksijen emilimini azaltarak strese yol açar.

Duygusal Sorunlar

Çözülmemiş, çözülmüş ya da çözülmekte olan duygusal sorunların tümünün stresin temel kaynağı olduğu gözlemlenmiştir.

İş Hayatı

Bir kişinin sevmediği bir işte çalışmak zorunda kalması da stresin temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir.

Egzersiz

Herhangi bir egzersizin yapılmasının strese neden olduğu tespit edilmiştir.

Fast Food

Kısmi hidrojene yağlar, trans yağlar, suni renklendiriciler, tat artırıcılar, iştah açıcılar, aroma maddeleri, tatlandırıcılar, ve koruyucuların tümü insan organizmasında toksik etki yaratarak strese neden olur.

Mali Sorunlar

Mali sorunların stresin temel nedenlerinden olduğu gözlemlenmiştir.

Mantar ve Mantar Enfeksiyonları

Sindirim sistemine giren, solunan, dışarıdan veya içeriden vücuda saldıran mantar ve mantar enfeksiyonları insan sağlığına zararlıdır. Mantar enfeksiyonları, yan etkileri canlı organizmalarda toksik etki yaratarak pek çok psikolojik ve tıbbi strese yol açar.

Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların astım rahatsızlığının yanı sıra dikkat, davranış, konsantrasyon, sindirim, libido, hafıza, metabolik, algı, cinsel fonksiyon bozuklukları ve diğer bozukluklar sonucunda strese neden olduğu bilinmektedir.

Baş Ağrısı ve Migren

Baş ağrısı ve migrenin nedeni genellikle strestir, ancak bazı durumlarda bunun biyolojik bir nedeni olabilir. Böyle olsa dahi, biyolojik rahatsızlığın altında yatan etken stres olabilir. Her iki durumda da baş ağrısı ve migren stresin temel nedenleridir.

Ağır Metaller

Özellikle arsenik, cıva ve kurşun içeren ağır metaller, böbrek üstü bezleri, kemik, kemik iliği, beyin, dolaşım sistemi, kulak, göz, safra kesesi, kalp, bağırsaklar, böbrek, karaciğer, akciğer, lenf sistemi, pankreas, hipofiz bezi, cilt, dalak, boğaz, tiroid ve timus bezlerinde birikerek strese neden olur.

Işınlanma

Yiyeceklerin radyasyona maruz kalmasının gıdaların yaşam enerjisini ve besin değerini büyük ölçüde azalttığı görülmüştür. Ancak kanunlar uyarınca ABD ve medeni ülkelerin çoğuna giren gıdaların kamu yararı için ışınlanması gerekmekte, bu işlem de strese sebep olmaktadır.

Yetersiz Uyku

Duygusal, psikolojik veya tıbbi sorunlardan kaynaklanan yetersiz uyku ve uyku sorunları stresin önemli bir nedenidir.

Zayıf Savunma Mekanizması

Bakteri, mantar veya viral enfeksiyonlar, yetersiz beslenme, toksik kimyasallar, hormon dengesizlikleri veya diğer nedenlerden kaynaklanan zayıf savunma mekanizmasının strese yol açtığı bilinmektedir.

Tıbbi Durumlar, Rahatsızlıklar veya Bozukluklar

Teşhis veya tedavi edilen veya edilmeyen Tıbbi Durumlar, Rahatsızlıklar veya Bozukluklar, iyileşmekte olsun ya da olmasın, stres nedeni olarak bilinmektedir.

Mikrodalga Radyasyonu

Cep telefonu, mikrodalga fırın, telsiz radyo ve telefon, TV setleri ve diğer elektronik kaynaklardan yayılan mikrodalga radyasyonunun, halen araştırılmakta olan sebeplerden dolayı insanlar üzerinde farklı sonuçlar doğuran stres etkenleri olduğu bilinmektedir.

Beslenme Bozuklukları

Çeşitli rahatsızlıklar, bozukluklar, dengesiz beslenme veya gıdaların yetersiz emiliminin yol açtığı beslenme bozuklukları stresin bilinen nedenlerindendir.

Aşırı Çalışma

Aşırı çalışmanın stresin önemli bir nedeni olduğu bilinmektedir.

Ağrı

Yaralanma, kafa travması, duygusal travma veya psikolojik sorunlardan kaynaklanan her türlü ağrı ve acı, stresin önemli bir nedenidir.

Parazitler

İnsan vücudunu istila eden tıbben tespit edilmemiş binlerce parazit türü vücudun besin ve enerji düzenini bozarak strese neden olur.

Reçeteli İlaçlar

Reçeteli ilaçlar ve diğer sentetik ve toksik kimyasallar, bilimsel açıdan bilinen tüm fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklar, bozukluklar veya durumlara ve bunun sonucunda strese yol açabilir.

Psikolojik Durumlar, Rahatsızlıklar veya Bozukluklar

Teşhis veya tedavi edilen veya edilmeyen Psikolojik Durumlar, Rahatsızlıklar veya Bozukluklar, iyileşmekteolsun ya da olmasın, stres nedeni olarak bilinmektedir.

İlişkide Yaşanan Sorunlar

İlişkide yaşanan her türlü sorun, stresin önemli bir nedeni olarak tespit edilmiştir.